Si të filloni fermat e reja të derrave dhe rinovimi i fermave të vjetra të derrave?

Me zhvillimin e industrisë së mbarështimit dhe konkurrencës së ashpër të tregut, ndërtimi i fermës së derrave është mjaft i rëndësishëm.Nga faza fillestare e ndërtimit në mënyrën embarështimi i derritdhe menaxhmenti, si të promovohen fitimet është mjaft e rëndësishme.Këtu dëshirojmë të ndajmë me ju nga gjashtë aspektet e mëposhtme.

Mbrojtjen e mjedisit

Për të filluar ndërtimin e fermave të derrave, duhet të merrni parasysh ndikimet në mjedis dhe të pajtoheni me rregulloret kombëtare.Është gjithashtu e mundur të merret mbështetje financiare nga departamentet përkatëse sipas kushteve lokale dhe të bëhet një punë e mirë në prodhimin e energjisë elektrike dhe ripërdorimin e burimeve të biogazit, duke u siguruar që plehrat e derdhura të mund të arrijnë standardin.

fermat e derrave1

Siguria dhe parandalimi i epidemisë

Biosiguria dhe parandalimi i epidemisë ka qenë gjithmonë një pikë e verbër për fermat e derrave dhe atyre iu kushtua më pak vëmendje.Fermat e derrave duhet të formulojnë një sistem të rreptë të parandalimit të epidemisë, dhe të kontrollojnë dhe dezinfektojnë rreptësisht njerëzit që hyjnë dhe dalin, automjetet e transportit dhe devijimin e kanalit të fermës së derrave.Vendndodhja e fermës së derrave duhet të jetë larg zonës së ndotur për të ulur sa më shumë rrezikun e faktorëve të jashtëm.

Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet futjes së racave të huaja dhe ato fillimisht duhet të izolohen dhe më pas të vendosen për të shmangur përhapjen e mikrobeve të huaja, të cilat do të sjellin rreziqe të fshehta për efikasitetin e fermës së derrave.

Ndërtimi i shtëpisë së derrit

Rinovimi i fermave të derrave duhet të planifikohet tërësisht dhe në mënyrë të arsyeshme bazuar në procesin e prodhimit, teknologjinë dheventilim, duke shmangur paraqitjen kaotike, funksionimin e vështirë dhe shkallën më të ulët të punës.

Pajisjet e mbarështimit të fermës së derrave duhet të marrin parasysh fazat e ndryshme fiziologjike të derrave.Për shembull, dizajni istallë derriduhet të marrin në konsideratë faza të ndryshme të lidhjeve të prodhimit.Zona e prodhimit, zona e menaxhimit dhe zona e zyrës duhet të ndahen.Trajtimi i plehut organik, derrave të sëmurë dhe të ngordhur duhet të konsiderojë gjithashtu trajtim të padëmshëm.

fermat e derrave2

Pajisjet e ushqyerjes automatike

Instalimi i pajisjeve të ushqyerjes automatike në shtëpitë e derrave mund të zvogëlojë në mënyrë efektive investimet manuale dhe të përmirësojë efikasitetin e të ushqyerit, veçanërisht të realizojë ushqimin e rregullt dhe sasior të dosave për të siguruar efikasitetin e produktit.

Ndryshoni konceptin e mbarështimit

Ekzistenca e veterinerëve dhe personelit teknik të pranishëm është shumë e dobishme për të forcuar parandalimin dhe monitorimin e epidemisë.Është e mundur që paraprakisht të kuptohen derrat e infektuar dhe të sëmurë dhe të merren masa të hershme mbrojtëse.Ndërkohë, është e nevojshme të mësohen konceptet dhe metodat e mbarështimit nga fermat e avancuara të derrave, të përmirësohen vazhdimisht objektet dhe teknologjitë e fermave të veta dhe të përmirësohen rrënjësisht aftësitë e rritjes së derrave për të siguruar përfitime.

KEMIWO®është partneri juaj për gjithçka që lidhet me Derrat.Me përvojë të pasur, ne gjithmonë mund t'ju ofrojmë këshilla ose një produkt të personalizuar.


Koha e postimit: Gusht-17-2022