Rrethinat e stilolapsit sintetik

Një avantazh i dërrasave plastike është se dërrasat mund të pastrohen shpejt dhe lehtë.Përveç kësaj, dërrasat janë rezistente ndaj mjedisit gërryes të stallës së derrave (plehu organik dhe urina), gjë që siguron higjienë të lartë në hambarin tuaj.Më tej, ju mund të zgjidhni midis një muri tërësisht sintetik ose pjesërisht sintetik.Ne gjithashtu mund t'i furnizojmë dërrasat plastike me një certifikatë të klasës së zjarrit.